Avís legal

AVÍS LEGAL LSSI – CE

Aquest Avís Legal regula l’ús del servei del portal d’Internet amb adreça www.dissalud.com, el responsable del qual a efectes identificatius és:

  • Responsable: DISSALUD, S.L.U.
  • NIF: B25745415
  • Adreça: PASSEIG DE RONDA, 144, LLEIDA, 25008, Lleida
  • Telèfon: 973044527
  • Mail: info@dissalud.com

Legislació

Amb caràcter general les relacions entre DISSALUD, S.L.U. amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents a la web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles.

Les parts renuncien expressament al fur que els pogués correspondre i sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de Lleida per resoldre qualsevol controvèrsia que pogués sorgir en la interpretació o execució de les presents condicions contractuals.

Contingut i Ús

L’Usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb DISSALUD, S.L.U.
El titular del web no s’identifica amb les opinions abocades al mateix pels seus col·laboradors. L’Empresa es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes a la seva Web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través d’aquesta com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats als vostres servidors.

Propietat intel·lectual i industrial

Els drets de propietat intel·lectual del contingut de les pàgines web, el disseny gràfic i els codis són titularitat de DISSALUD, S.L.U. i, per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es pugui realitzar amb els continguts de les seves pàgines web ni fins i tot citant les fonts, llevat del consentiment per escrit de DISSALUD, S.L.U. Tots els noms comercials, marques o signes diferents de qualsevol classe continguts a les pàgines web de l’Empresa són propietat dels amos i estan protegits per llei.

Enllaços (Links)

La presència d’enllaços (links) a les pàgines web de DISSALUD, S.L.U. té finalitat merament informativa i en cap cas suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre aquests.