Geriatria

Amb el pas dels anys, necessitem adaptar el nostre entorn, així com utilitzar diferents utensilis i productes per solucionar i minimitzar alguns problemes i limitacions motrius, físiques, de contenció, etc., inherents al procés d’envelliment. En Dissalud trobareu una gran selecció de productes adaptats  i adequats a les vostres particularitats, que us evitaran la realització d’esforços innecessaris i milloraran la vostra qualitat de vida.